[09:38:22] thardin leaves the room
[09:42:00] thardin joins the room
[09:56:05] thardin leaves the room
[09:58:05] thardin joins the room
[12:12:39] thardin leaves the room
[12:18:58] thardin joins the room
[15:46:53] thardin leaves the room: Disconnected: Replaced by new connection
[15:46:56] thardin joins the room
[16:28:21] thardin joins the room
[20:03:20] thardin leaves the room: Machine is going to sleep
[20:15:36] thardin joins the room
[20:23:30] thardin leaves the room