[12:51:53] Godfred Ahuma joins the room
[13:07:19] Godfred Ahuma leaves the room
[13:27:18] Godfred Ahuma joins the room
[13:50:10] Godfred Ahuma leaves the room
[14:04:04] Godfred Ahuma joins the room
[14:20:39] Godfred Ahuma leaves the room
[14:21:19] Godfred Ahuma joins the room
[14:26:24] Godfred Ahuma leaves the room
[15:35:05] Godfred Ahuma joins the room
[15:36:14] Godfred Ahuma leaves the room
[15:37:50] Godfred Ahuma joins the room
[16:20:21] Godfred Ahuma leaves the room
[16:22:12] Godfred Ahuma joins the room
[16:30:44] Godfred Ahuma leaves the room
[16:44:53] Godfred Ahuma joins the room
[17:25:52] Godfred Ahuma leaves the room
[17:56:02] Godfred Ahuma joins the room
[18:02:02] Greg Wood joins the room
[18:07:05] Greg Wood leaves the room
[18:37:50] Alexey Melnikov joins the room
[19:15:40] Godfred Ahuma leaves the room
[19:28:15] Godfred Ahuma joins the room
[20:03:34] Alexey Melnikov leaves the room
[20:21:46] Godfred Ahuma leaves the room
[20:30:55] Godfred Ahuma joins the room
[21:16:07] Godfred Ahuma leaves the room
[21:22:42] Godfred Ahuma joins the room
[21:26:48] Godfred Ahuma leaves the room
[21:27:57] Godfred Ahuma joins the room
[21:41:18] Godfred Ahuma leaves the room
[21:57:52] Godfred Ahuma joins the room
[22:55:00] Godfred Ahuma leaves the room
[22:55:21] Godfred Ahuma joins the room
[22:59:46] Godfred Ahuma leaves the room
[23:01:09] Godfred Ahuma joins the room
[23:02:39] Godfred Ahuma leaves the room
[23:17:25] Godfred Ahuma joins the room
[23:17:25] Godfred Ahuma leaves the room
[23:57:02] Godfred Ahuma joins the room
[23:57:10] Godfred Ahuma leaves the room